Home > Hộiviên > Đăng nhập

Hộiviên

Đăng nhập

Đăng nhập

Chọn xác minh thông tin cá nhân**
  • ※ 1. EPS-TOPIK ID : Số báo danh 16 ký tự được niêm yết khi công bố điểm kiểm tra năng lực tiếng Hàn (ví dụ: 0012011P20000001)
      
  • 2. Số hộ chiếu hoặc số chứng minh thư : Đây là số điền vào đơn đăng ký dự thi năng lực tiếng Hàn EPS-TOPIK