Home > Hỗ trợ > Chương trình hỗ trợ lưu trú khi làm việc là gì?

Hỗ trợ

Chương trình hỗ trợ lưu trú khi làm việc là gì?

Để ổn định cuộc sống làm việc trong thời gian lao động nước ngoài lưu trú tại Hàn Quốc, công tác hành chính và tư vấn về các khó khăn được cung cấp cho cả lao động nước ngoài và chủ sử dụng lao động.

Đối tượng hỗ trợ

 • Các lao động nước ngoài và chủ sử dụng lao động đang gặp vướng mắc và bất hòa liên quan tới công việc

Nội dung hỗ trợ

 • Tháo gỡ các khó khăn và bất hòa tại nơi làm việc: hỗ trợ hòa giải và tư vấn cho những khó khăn, và bất hòa mà chủ sử dụng lao động và lao động nước ngoài gặp phải ở nơi làm việc.
 • Tư vấn về pháp luật và những khó khăn trong cuộc sống: hỗ trợ các khó khăn trong cuộc sống phát sinh trong thời gian lao động nước ngoài lưu trú tại Hàn Quốc như vấn đề về gia đình, vấn đề về thích nghi với cuộc sống ở Hàn Quốc, vấn đồ về ngôn ngữ, bạo hành, xâm hại nhân quyền, tội phạm, vân vân.
 • Hỗ trợ xuất cảnh: hỗ trợ xuất cảnh cho lao động hồi hương khi kết thúc thời gian lưu trú, xuất cảnh tạm thời để nghỉ lễ, xuất cảnh sớm trước khi hết hạn lưu trú.
 • Hỗ trợ tai nạn: hợp tác và hỗ trợ điều tra nguyên nhân của các tai nạn phát sinh tại nơi làm việc hoặc ngoài nơi làm việc (bị thương, tàn tật, thiệt mạng, vân vân), đến thăm và điều tra sự thật, thảo luận với cơ quan hữu quan, yêu cầu được nhận tiền bảo hiểm các loại, thanh toán nợ, tổ chức tang lễ và gửi trả lại thi thể về nước, vân vân.
 • Hỗ trợ ngôn ngữ: hỗ trợ biên dịch, gọi điện thoại, viếng thăm trong trường hợp cần biên, phiên dịch tại nơi làm việc và bên ngoài.

Phương thức đăng ký

 • Gọi điện tới chi nhánh địa phương (1577-0071), hoặc đến trực tiếp.

Trình tự làm việc

 • 1. Đăng ký dịch vụ
 • 2. Điều tra thực tế và tư vấn
 • 3. Tháo gỡ, hòa giải
 • 4. Báo cáo cơ quan liên quan
 • 5. Kết thúc

Fee : Free of charge