Home > Thủ tục xin việc > Đào tạo định hướng

Thủ tục xin việc

Giáo dục định hướng

Đối tượng cần được giáo dục định hướng

  • Lao động nước ngoài đã ký kết hợp đồng lao động với chủ sử dụng lao động Hàn Quốc.

Thời gian giáo dục định hướng

  • 45 giờ cho đối tượng lao động chưa thử việc.

Nội dung giáo dục định hướng

  • Tiếng Hàn
  • Văn hóa Hàn Quốc
  • Chương trình cấp phép tuyển dụng
  • Giáo dục cơ bản về an toàn nghề nghiệp
  • Giáo dục theo từng ngành nghề

Cơ quan giáo dục định hướng

  • Chương trình giáo dục định hướng có thể được thực hiện tại các Cơ quan dạy nghề chịu sự quản lý, giám sát của các ban ngành liên quan của chính phủ và hoạt động dựa trên ngân sách của các quốc gia phái cử lao động.
  • Cơ quan dạy nghề này phải là cơ quan được Bộ Lao động Hàn Quốc chấp thuận trong số các cơ quan dạy nghề mà nước phái cử lao động đưa ra.