Home > Tóm tắt > Sản xuất chế tạo (Manufacturing Industry)

Tóm tắt

Giới thiệu về các ngành nghề

Sản xuất chế tạo (Manufacturing Industry)

Định nghĩa

  • Hoạt động gia công các nguyên vật liệu cung cấp từ nông nghiệp, công nghiệp thủy sản thành các mặt hàng khác có tính chất, hình dáng mới

Nội dung công việc

  • Người lao động làm việc trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm thực phẩm và nước giải khát, thuốc lá, nguyên liệu gỗ và các sản phẩm, bột giấy, giấy và các sản phẩm giấy, các hợp chất hóa học và các sản phẩm, dầu khí, than đá, cao su, sản phẩm nhựa, khoáng sản phi quặng, công nghiệp kim loại, lắp ráp, máy móc…tùy theo đặc tính sản phẩm của doanh nghiệp

Thời gian làm việc

  • Thông thường từ 09:00 - 17:00, có thể làm thêm ngoài giờ 1 – 3 tiếng, tùy theo đặc điểm của ngành sản xuất mà thời gian làm việc khác nhau, do đó cần tham khảo khi kí hợp đồng lao động

Lương tháng

  • Mức lương tối thiểu sẽ tuân theo quy định của Luật lao động, việc chi trả tiền làm thêm giờ, làm ca đêm hay làm thêm vào ngày nghỉ sẽ tùy theo điều kiện hợp đồng của từng doanh nghiệp

Các nội dung khác

  • Ngày trả lương, kí túc xá, phí tiền ăn…khác nhau tùy thuộc vào từng công ty, do đó nên tham khảo các điều kiện của hợp đồng khi kí kết.