Home > Quyền lợi và nghĩa vụ > Nghĩa vụ pháp lý

Quyền lợi và nghĩa vụ

Nghĩa vụ pháp lý

Hoàn thành khóa đào tạo việc làm

 • Lao động nước ngoài phải hoàn thành việc đào tạo về những điều cần thiết trong cuộc sống ở Hàn Quốc tại trung tâm đào tạo việc làm sau khi nhập cảnh.

Kiểm tra sức khỏe

 • Lao động nước ngoài phải trải qua kỳ kiểm tra sức khỏe tại trung tâm đào tạo việc làm.
 • Những người trượt kỳ kiểm tra sức khỏe lần đầu thì sẽ phải thực hiện kiểm tra sức khỏe lần 2, và trong trường hợp phải chờ để xác định kết quả kiểm tra lần 2 thì người lao động phải về nước cho đến khi kết quả được công bố.

Tham gia các loại bảo hiểm chuyên dùng cho lao động đi theo chương trình EPS

 • Lao động nước ngoài phải tham gia các loại bảo hiểm EPS tại trung tâm đào tạo việc làm. (Bảo hiểm chi phí hồi hương, Bảo hiểm tai nạn rủi ro)
  - Bảo hiểm chi phí hồi hương là bảo hiểm để đảm bảo có đủ tiền mua vé máy bay trở về nước.
  - Bảo hiểm tai nạn rủi ro là bảo hiểm để đề phòng người lao động bị tai nạn hay bệnh tật ngoài giờ làm việc.

Cấp phép kéo dài thời hạn lưu trú và gia hạn hợp đồng lao động

 • Trong trường hợp hết thời hạn hợp đồng thì người lao động phải gia hạn hợp đồng lao động, và trong trường hợp hợp đồng đã được gia hạn thì người lao động phải đến nhận giấy phép kéo dài thời hạn lưu trú tại Cục quản lý xuất nhập cảnh.

Thay đổi nơi làm việc

 • Lao động nước ngoài phải bắt đầu làm việc tại công ty đã ký kết trong hợp đồng lao động trước khi nhập cảnh.
 • Người lao động không được bỏ chỗ làm đầu tiên của mình để đi làm cho một chỗ khác nếu không có lý do chính đáng.
 • Việc thay đổi chỗ làm được cho phép một cách giới hạn.