Home > Thủ tục xin việc > Đăng kí xin việc

Thủ tục xin việc

Xin việc

Tư cách nộp đơn xin việc

 • Lao động có tuổi từ 18 tới 40.
 • Lao động đã vượt qua kỳ thi năng lực tiếng Hàn.
 • Lao động vượt qua kỳ kiểm tra sức khỏe của chính phủ Hàn Quốc.
 • Lao động không có tiền án tiền sự phải chịu mức án phạt tù hay mức phạt cao hơn.
 • Lao động chưa từng bị phía Hàn Quốc trục xuất hay yêu cầu xuất cảnh
  * Người xin việc phải hoàn thành xong thủ tục cấp hộ chiếu trước khi nộp đơn xin việc.

Phương thức xin việc

 • Nộp đơn xin việc theo mẫu của phía Hàn Quốc cho Cơ quan phái cử được chỉ định trong bản ghi nhớ được ký kết giữa chính phủ Hàn Quốc và nước phái cử.

Thời hạn xin việc

 • Nộp đơn xin việc và các tài liệu cần thiết cho Cơ quan phái cử trong thời hạn kết qủa thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Hàn còn hiệu lực (2 năm).
  ※ Trong trường hợp kết quả thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Hàn của người lao động đã hết hiệu lực (quá 2 năm), thì người lao động phải dự thi lại và vượt qua kỳ thi năng lực tiếng Hàn.

Thời hạn hiệu lực của đơn xin việc: có hiệu lực 1 năm kể từ ngày được chấp nhận.

 • ※ Tuy nhiên, trong thời hạn kết quả thi đỗ của kỳ thi năng lực tiếng Hàn còn hiệu lực, sau khi đăng ký tìm việc, nếu hết hạn 1 năm tìm việc mà người lao động vẫn chưa tìm được việc thì có thể đăng ký lại được.

Lưu ý

 • Chương trình cấp phép tuyển dụng là hệ thống giúp chủ sử dụng lao động lựa chọn trong danh sách người tìm việc những lao động mà họ muốn sử dụng, điều đó không có nghĩa là khi người lao động đăng ký được vào danh sách người tìm việc, họ sẽ được đảm bảo 100% cơ hội tìm được việc.