Home > Hỗ trợ > FAQ

Hỗ trợ

FAQ

Khi thay đổi nơi làm việc do sự sắp xếp của Chế độ cấp phép tuyển dụng thì lần thay đổi đó có được tính vào số lần thay đổi nơi làm việc không?

 • Khi giấy phép tuyển dụng được Trung tâm tuyển dụng cấp tức là hợp đồng lao động giữa người lao động nước ngoài và chủ lao động đã được hình thành, Theo khoản 1, điều 25「 Luật quy định về tuyển dụng lao động nước ngoài」sơ đồ xử lý hạn chế tuyển dụng đối với nơi làm việc, sự sắp xếp nơi làm việc do Trung tâm việc làm cũng bao gồm trong nguyên nhân thay đổi nơi làm việc.

Luật quản lý tuyển dụng người nước ngoài có áp dụng thay đổi tư cách lưu trú từ D-3 sang E-9 không?

 • Theo Nghị định thay đổi Luật quản lý xuất nhập cảnh ngày 1/6/2007, những lao động có visa D-3 nếu hết thời gian lưu trú có thể đổi sang visa E-9 trong trường hợp lao động đến từ quốc gia có ký kết bản ghi nhớ về Chế độ tuyển dụng lao động, là đối tượng áp dụng theo Luật tuyển dụng lao động nước ngoài.

Liệu lao động có thể đăng ký thay đổi nơi làm việc do bị chủ lao động bạo hành không?

 • Theo khoản 1 điều 25 Luật quy định về tuyển dụng lao động người nước ngoài, người lao động nước ngoài có thể đăng ký thay đổi nơi làm việc nếu do lỗi từ phía chủ sử dụng lao động.
 • Người lao động có thể đăng ký thay đổi nơi làm việc nếu xác nhận được nguyên nhân không phải do trách nhiệm của người lao động nước ngoài và người lao động không thể tiếp tục làm việc ở nơi đó được.

Người lao động nước ngoài có thể thay đổi giữa các ngành nghề do tình trạng sức khỏe được không?

 • Nếu người lao động bị chẩn đoán bị viêm da tiếp xúc hoặc bị khô da và được bác sĩ chỉ định tình trạng bệnh có thể nặng hơn do làm việc trong lĩnh vực ngư nghiệp Cần cân nhắc kỹ vì rất khó để tránh gió và nước biển, do đặc trưng của ngành ngư nghiệp Nhận định đây là lí do bất khả kháng, rất khó để có thể tiếp tục làm việc trong lĩnh vực ngư nghiệp. Ngoại lệ cho phép người lao động có thể thay đổi nơi làm việc, và chuyển sang ngành nghề khác.
 • Tuy nhiên, người lao động chỉ có thể chuyển sang ngành nông nghiệp và chăn nuôi.
 • ※ Đối với trường hợp trên, người lao động xác nhận được chính xác bệnh và được ngoại lệ thay đổi ngành nghề.

Đối với người nước ngoài có visa làm việc trong ngành chế tạo đã thay đổi sang ngành nghề khác có thể chuyển lại về ngành chế tạo không?

 • Trong ngành chế tạo, đối với lao động nước ngoài nhập cảnh thông thường, khi thay đổi nơi làm việc Khi đăng ký thay đổi ngành nghề nhiều lần sang các ngành khách ngoại trừ ngành chế tạo như xây dựng, nông nghiệp, ngư nghiệp và chăn nuôi Có thể thay đổi giữa các ngành nghề và người đăng ký thay đổi nơi làm việc tiếp tục làm việc bình thường ở ngành nghề tương ứng Và khi có vấn đề dẫn đến việc thay đổi nơi làm việc, có thể thay đổi nơi làm việc sang ngành chế tạo.

Liệu có hỗ trợ gì cho người lao động nước ngoài nếu quá thời hạn 1 tháng kể từ khi đăng ký thay đổi nơi làm việc mà người lao động chưa nhận được thông báo về việc thay đổi tuyển dụng?

 • Trung tâm tuyển dụng có trách nhiệm lên danh sách định kỳ lao động nước ngoài mà chủ lao động đăng ký thay đổi tuyển dụng nhưng vẫn chưa đăng ký thay đổi nơi làm việc, và tiền hành theo dõi đặc biệt để người lao động nước ngoài có thể đăng ký thay đổi Nơi làm việc trong vòng 1 tháng sau khi chuyển việc.

Trong thời gian tìm việc, liệu người lao động có được hỗ trợ khi chưa thể tìm được việc mới do nơi làm việc bị đóng cửa không? (Trường hợp người lao động không tìm được việc mới trong thời gian tìm việc?)

 • Trường hợp người lao động không thể thay đổi được nơi làm việc hoặc tìm việc mới trong 3 tháng tìm việc, Trường hợp hết thời hạn làm việc (3 năm hoặc 4 năm 10 tháng), người lao động nhất định phải về nước.

Hỗ trợ thay đổi nơi làm việc, rời nơi làm việc không báo trước do tai nạn lao động

 • Trường hợp người lao động phải rời nơi làm việc không báo trước do bị tai nạn lao động, không thể tiếp tục làm việc tiếp được, Trường hợp người lao động xác định không thể tiếp tục làm việc, cần viết đơn trình báo, khai báo đầy đủ tình trạng sức khỏe với văn phòng quản lý xuất nhập cảnh kèm với Đơn đăng ký thay đổi nơi làm việc. Đây là trường hợp ví dụ về việc xử lý thay đổi từ nhân thân lao động bất hợp pháp sang hợp pháp.