Home > Thủ tục xin việc > Nhập cảnh sang Hàn Quốc

Thủ tục xin việc

Nhập cảnh vào Hàn Quốc

Giấy chứng nhận cấp Visa, và Visa

  • Lao động nước ngoài đã ký kết hợp đồng lao động với chủ sử dụng lao động Hàn Quốc sẽ xin cấp giấy chứng nhận cấp Visa, và sau khi Bộ tư pháp Hàn Quốc điều tra xem xét, họ sẽ được cấp giấy chứng nhận cấp Visa.
  • Những lao động nước ngoài đã nhận được giấy chứng nhận cấp Visa sẽ xin cấp Visa tại Đại sứ quán Hàn Quốc thông qua cơ quan phái cử lao động.

Xác định ngày nhập cảnh vào Hàn Quốc

  • Những lao động nước ngoài đã nhận được Visa sẽ chuẩn bị xuất cảnh bằng cách mua vé máy bay trước theo như ngày tháng nhập cảnh đã được Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc chỉ định.
  • Những lao động đã được chỉ định ngày nhập cảnh vào Hàn Quốc trước khi xuất cảnh sẽ phải chuẩn bị hợp đồng lao động tiêu chuẩn đã được ký với chủ sử dụng lao động Hàn Quốc và giấy kiểm tra sức khỏe.

Nhập cảnh vào Hàn Quốc và đào tạo việc làm

  • Khi nhập cảnh vào Hàn Quốc, người lao động cần phải mặc đồng phục và đeo thẻ tên do Cơ quan phái cử lao động cấp phát.
  • Những lao động nước ngoài đã nhập cảnh vào ngày mà Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc đã chỉ định, sau khi thực hiện các thủ tục nhập cảnh theo hướng dẫn của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc, sẽ đi đến Cơ quan đào tạo việc làm.
  • Lao động nước ngoài sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc sẽ phải hoàn thành chương trình đào tạo việc làm với số giờ học là trên 20 giờ (3 ngày 1 đêm).