Home > Thủ tục xin việc > Thi năng lực tiếng Hàn Quốc

Thủ tục xin việc

Kỳ thi năng lực tiếng Hàn

Tư cách dự thi năng lực tiếng Hàn (TOPIK)

 • Lao động có tuổi từ 18 tới 39.
  Lao động không có tiền án tiền sự phải chịu mức án phạt tù hay mức phạt cao hơn.
 • Lao động chưa từng bị trục xuất hay xuất cảnh theo yêu cầu của phía Hàn Quốc.
 • Lao động chưa từng bị giới hạn xuất cảnh ở nước mình.
 • Lao động đáp ứng đủ các yêu cầu khác của hai quốc gia đưa ra.

Tiến hành cuộc thi năng lực tiếng Hàn

 • Xem xét danh sách lao động hợp lệ và thời gian dự kiến hoàn thành danh sách, và cho tiến hành kỳ thi tại từng quốc gia.
 • Lịch trình tiến hành và các chi tiết khác sẽ được công bố trước.

Các câu hỏi thi năng lực tiếng Hàn

 • Phần thi nghe có 25 câu hỏi, đọc 25 câu hỏi, tổng là 50 câu (thời gian thi là 70 phút)
 • Ngân hàng câu hỏi thi năng lực tiếng Hàn: link để tải về (http://eps.hrdkorea.or.kr)

Công bố danh sách những người vượt qua kỳ thi năng lực tiếng Hàn

 • Cách thức thông báo
 • Điều kiện thi đỗ : Trong số những thí sinh đạt từ 80 điểm trở lên (tổng điểm là 200), chọn ra các thí sinh thi đỗ dựa trên số lượng đã được ấn định của mỗi quốc gia theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp.
 • Thời hạn hiệu lực của kết quả thi đỗ kỳ thi : 2 năm kể từ ngày thông báo kết quả thi đỗ kỳ thi.

Các vấn đề khác

 • Ngay cả khi người lao động đã vượt qua kỳ thi năng lực tiếng Hàn, họ cũng chỉ đủ điều kiện để được đăng ký vào danh sách người tìm việc, chứ chưa chắc chắn là sẽ có thể tìm được việc ở Hàn Quốc.
 • ※ Tham khảo (Tóm tắt thủ tục xin việc)
  • 1. Vượt qua kỳ thi EPS-TOPIK
  • 2. Nộp đơn xin việc
  • 3. Lập danh sách người tìm việc và đăng ký
  • 4. Tiến cử lao động nước ngoài (theo phương thức ngẫu nhiên)
  • 5. Tuyển dụng