Home > Tóm tắt > Giới thiệu về các ngành nghề > Ngành nông nghiệp

Giới thiệu về các ngành nghề

Ngành nông nghiệp


Khái niệm

 • Là hoạt động sử dụng đất đai để trồng trọt và chăn nuôi các cây trồng và vật nuôi hữu ích cho con người.

Nội dung công việc

 • Lao động nước ngoài sẽ làm việc như một nhân công thực hiện những công việc đơn giản, ví dụ như cày cấy, trồng trọt.
  Trồng cấy vụ mùa : làm vườn, hái nấm, trồng cây ăn quả, rau, gieo hạt, vân vân.
  Chăn nuôi : trâu bò, lợn, ngựa, nuôi gà, vân vân.
  Dịch vụ liên quan tới ngành nông nghiệp : làm việc tại nơi lựa chọn, xử lý, phơi khô nông sản, vân vân.

Thời gian làm việc

 • Thời gian làm việc của ngành nông nghiệp phải linh hoạt, chứ không cố định như ngành sản xuất nên việc này cần được đề cập tới trong khi ký kết hợp đồng lao động.
  Thời gian làm việc : 09:00~18:00 (bao gồm 1 tiếng nghỉ ngơi))
  Ngoài ra : Thời gian làm việc sẽ được áp dụng một cách linh hoạt dựa vào đặc điểm của từng ngành nghề.

Chế độ lương

 • Lương được trả theo chế độ lương thông thường và cao hơn mức lương tối thiểu, còn tiền thưởng thêm như tiền làm thêm ngoài giờ, tiền làm vào ngày nghỉ thì sẽ được chi trả theo điều kiện ghi trong hợp đồng của từng doanh nghiệp.

Các vấn đề khác

 • Hầu hết các công ty làm về lĩnh vực nông nghiệp đều cung cấp chỗ ở và bữa ăn miễn phí, nhưng vì chế độ làm việc ở các công ty khác nhau nên người lao động cần tham khảo trong hợp đồng lao động khi ký kết.