Home > Tóm tắt > Giới thiệu về các ngành nghề > Ngành xây dựng (Construction Industry)

Giới thiệu về các ngành nghề

Ngành xây dựng (Construction Industry)


Định nghĩa

  • Ngành xây dựng công trình, được chia thành công nghiệp xây dựng nói chung và xây dựng đặc biệt

Nội dung công việc

  • Người lao động làm việc tại các công trình xây dựng như xây dựng sân bay, đường sắt, đường bộ, cảng, nhà máy điện…tùy thuộc vào đặc tính của từng công ty

Thời gian làm việc

  • Từ tháng 3 đến tháng 11, thời gian làm việc từ 07:00 – 18:00, từ tháng 12 đến tháng 2 là 08:00 – 17:00. Tùy theo đặc tính của công ty xây dựng mà thời gian làm việc khác nhau, do đó cần tham khảo khi kí hợp đồng lao động.

Lương tháng

  • Mức lương tối thiểu sẽ tuân theo quy định của Luật lao động, việc chi trả tiền làm thêm giờ, làm ca đêm hay làm thêm vào ngày nghỉ sẽ tùy theo điều kiện hợp đồng của từng doanh nghiệp

Các nội dung khác

  • Ngày trả lương, kí túc xá, phí tiền ăn…khác nhau tùy thuộc vào từng công ty, do đó nên tham khảo các điều kiện của hợp đồng khi kí kết