Home > Tóm tắt > Hướng dẫn về từng loại bảo hiểm > Bảo hiểm tai nạn rủi ro

Hướng dẫn về từng loại bảo hiểm

Hướng dẫn về từng loại bảo hiểm


Bảo hiểm tai nạn rủi ro (Casualty Insurance) (Người lao động tham gia bảo hiểm)

  • Đối tượng tham giaNgười nhập cảnh theo chương trình làm việc không chuyên (E-9), hoặc người nhập cảnh theo chương trình làm việc khám phá (H-2)

Thời hạn tham gia

  • Trong vòng 15 ngày kể từ khi hợp đồng lao động có hiệu lực

Nội dung bảo hiểm

  • Trường hợp người lao động chết hay bị bệnh, sẽ chi trả tiền bảo hiểm theo mức mà Bộ trưởng Bộ lao động đã thông báo

Thủ tục tham gia

  • Người lao động kí hợp đồng bảo hiểm tại Trung tâm đào tạo việc làm và nộp phí bảo hiểm (nộp 1 lần tiền bảo hiểm của cả 3 năm)

Khai báo thanh toán chi trả bảo hiểm

  • Trường hợp người lao động bị chết hay bị tai nạn, chủ sử dụng nộp giấy khai báo cho Trung tâm an ninh việc làm về việc thay đổi tuyển dụng lao động nước ngoài

Thủ tục thanh toán

  1. Nộp đơn yêu cầu bồi thường bảo hiểm cho công ty Bảo hiểm Samsung trong trường hợp người lao động bị chết, tai nan, bệnh tật
  2. Những trường hợp chết không phải do tai nạn nghề nghiệp, yêu cầu công ty Bảo hiểm Samsung bồi thường (Gia đình nạn nhân có thể trực tiếp yêu cầu)

Hồ sơ cần nộp/h4>
  • 1 Đơn yêu cầu bồi thường bảo hiểm, 1 giấy chứng nhận căn cước, 1 bản sao thẻ tài khoản ngân hàng (đứng tên người lao động hay gia đình người lao động, giấy ủy quyền, giấy xác nhận của gia đình, giấy chứng nhận tử vong hay tai nạn…)