Home > Tóm tắt > Hướng dẫn về từng loại bảo hiểm > Bảo hiểm chi phí về nước

Hướng dẫn về từng loại bảo hiểm

Bảo hiểm chi phí về nước (Return Cost Insurance)(Người lao động tham gia bảo hiểm)


Thời hạn tham gia

 • 80 ngày kể từ khi hợp đồng lao động có hiệu lực

Phí bảo hiểm

 • (Loại 1) Trung Quốc, Philippin, Indonexia, Thái Lan, Việt Nam: 400 nghìn won
 • (Loại 2) Mông Cổ, Kyrgyzstan, các quốc gia khác : 500 nghìn won
 • (Loại 3) Sri Lanka : 600 nghìn uôn
  ※ Phí bảo hiểm có thể thay đổi tùy theo giá vé máy bay

Thủ tục tham gia

 1. Người lao động kí hợp đồng bảo hiểm chi phí về nước tại Trung tâm đào tạo việc làm
 2. Nộp lệ phí bảo hiểm bằng số tài khoản ngân hàng được ghi trong hợp đồng bảo hiểm trong vòng 80 ngày kể từ khi hợp đồng lao động có hiệu lực (ngày nhập cảnh)

Hồ sơ cần nộp

 • 1 bản sao của hợp đồng bảo hiểm (do Trung tâm đào tạo việc làm cấp)

Trường hợp chi trả bảo hiểm

 1. Trường hợp xuất cảnh do hết thời hạn lưu trú
 2. Trường hợp xuất cảnh trước khi hết hạn lưu trú vì lí do cá nhân (trừ trường hợp xuất cảnh tạm thời)
 3. Trường hợp người lao động bỏ nơi làm việc, tự nguyện xuất cảnh hay bị bắt buộc xuất cảnh

e'QmfgL k|lqmof

 1. Trước khi xuất cảnh 1 tháng, người lao động phải nộp giấy khai báo lịch trình xuất cảnh cho Trung tâm an ninh việc làm
 2. Nộp 1 bản Mẫu đơn xin yêu cầu bồi thường bảo hiểm, 1 bản sao thẻ tài khoản ngân hàng (của người lao động), 1 giấy chứng nhận căn cước cho công ty Bảo hiểm Samsung