Home > Quyền lợi và nghĩa vụ > Quyền lợi pháp lý

Quyền lợi và nghĩa vụ

Quyền lợi pháp lý

 • Áp dụng các bộ luật liên quan tới người lao động
 • Các luật liên quan tới người lao động của Hàn Quốc như Luật Lao Động tiêu chuẩn, Luật về Tiền lương tối thiểu, Luật về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được áp dụng như nhau đối với lao động nước ngoài và lao động người Hàn Quốc.
 • Quyền lợi của người lao động được bảo vệ thông qua Phòng cải tiến điều kiện làm việc và Ủy ban các vấn đề về lao động trong trường hợp người lao động bị chủ sử dụng lao động đối xử bất công như bị vi phạm điều khoản hợp đồng, hay bị sa thải một cách vô cớ.
 • Tuy nhiên, các Luật liên quan tới người lao động chưa được áp dụng với những người lao động nước ngoài làm công việc trong gia đình hay chăm sóc người ốm. (Được áp dụng như nhau đối với người lao động Hàn Quốc và nước ngoài)
 • Ngoài ra, Luật Lao động tiêu chuẩn về thời gian làm việc, ngày nghỉ, giờ nghỉ không được áp dụng cho lao động nước ngoài làm việc trong ngành nông và ngư nghiệp. (Được áp dụng như nhau đối với người lao động Hàn Quốc và nước ngoài)

Luật Lao động tiêu chuẩn
 • Thời gian làm việc tiêu chuẩn là 40 (44) giờ một tuần, 8 tiếng một ngày. Thời gian làm việc có thể được kéo dài dựa trên sự đồng thuận của các bên.
 • Tiền lương của người lao động được chi trả định kỳ mỗi tháng một lần bằng tiền mặt hay vào tài khoản ngân hàng vào ngày được ghi trên hợp đồng lao động.
 • Lao động nước ngoài có thể được nhận tiền làm thêm ngoài giờ, tiền làm ca đêm (22:00-06:00), hay làm vào các ngày nghỉ lễ. (Không áp dụng cho các công ty thuê dưới 4 lao động)
 • Lao động nước ngoài được nhận tiền trợ cấp nghỉ việc khi đã làm việc liên tục được hơn 1 năm. (Không áp dụng cho các công ty thuê dưới 4 lao động)
Luật Lương tối thiểu
 • Lao động nước ngoài có thể được trả nhiều hơn mức lương tối thiểu đã được luật quy định.
  ※4.110 Won/ 1h, 32.880Won/1 ngày (một ngày làm 8 tiếng) (Áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010)
Luật Bồi thường tai nạn nghề nghiệp
 • Trong trường hợp người lao động bị thương hay bệnh tật trong khi làm việc, thì có thể được nhận chi phí điều trị, tiền bồi thường tạm nghỉ việc, tàn tật, hay tiền bồi thường cho gia quyến.

Việc áp dụng bảo hiểm xã hội

 • Các loại bảo hiểm như Bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp, Bảo hiểm sức khỏe toàn dân, Bảo hiểm phúc lợi lương hưu quốc dân (được áp dụng dựa theo sự trao đổi giữa hai bên).

o Luật cấm đối xử phân biệt

 • Theo điều 22 của bộ Luật (Luật cấm đối xử phân biệt) thì việc phân biệt đối xử một cách bất công vì là lao động nước ngoài bị cấm.
 • Tuy nhiên, việc phân biệt đối xử một cách hợp lý theo như năng suất lao động và năng lực của lao động nước ngoài thì được chấp nhận.

o Quy định về thời hạn làm việc

 • Lao động nước ngoài có thể được làm việc ở Hàn Quốc trong 3 năm, nhưng trong thời gian làm việc nói trên người lao động không được mang theo gia quyến. Sau khi kết thúc thời hạn làm việc, thì người lao động phải trở về nước và theo như Chương trình cấp phép tuyển dụng (EPS) thì nếu thời gian xuất cảnh chưa quá 6 tháng (thời hạn giới hạn để được tái tuyển dụng) thì người lao động sẽ không được tái tuyển dụng. (Điều 18 Luật tuyển dụng lao động nước ngoài)
 • Tuy vậy, theo như Luật tuyển dụng lao động nước ngoài thì trong số những lao động nước ngoài đã hết hạn thời hạn 3 năm làm việc, chỉ những người được chủ sử dụng lao động yêu cầu tái tuyển dụng trước khi xuất cảnh có thể được gia hạn 1 lần và có thể được kéo dài thời hạn làm việc thêm nhiều nhất là 2 năm. (Khoản 2 điểu 18 Luật tuyển dụng lao động nước ngoài)