Uy (O'zining uyi) > Qisqachi ta’rif > Erkin ishga olish tizimning 4ta asosiy sug’urtasi;

EPS tizini bo’yicha 4ta asosiy sug’urtaning tavsifi


EPS tizilida sug’urtani qaytarish uchun uriza berish va uning tartibi

 • 4ta asosiy sug’urtaning o’zi nima ?
  Sug’urtaning 4ta asosiy turi (Qaytishning uchun sug’urta , Kafolatlangan sug’urta, Qaytish sug’urta,Baxtsiz hodisalardan sug’urta ) bu sug’urtani horijiy ishchilar va ish beruvchilar me’yoriy aktlar yoki horijiy ishchilarni ishga jalb qilish qonuni asosida oladilar

4ta EPS ijtimoiy sug’urtaning nusxa va mazmuni

 • Ish beruvchi ta'minlaydi
  Toifa Qaytishning uchun sug’urta Kafolatlangan sug’urta
  sug’urtalash maqsadi Kichik va o’rta biznes korxonalarning yil natijalari bo’yicha beriladigan imtiyozli to’lovlarni yengillashtiradi Ish xaqi bo’yich qarzdorlikni to’lash
  sug’urta polisining egasi ish beruvchi (5ta ishchidan kam bo’lagn holatdan tashqari) Ish beruvchi
  Sug’urtalangan shaxs ishchi (agar ishchi ishni tashlab ketsa, agar ish muddati 1yildan oshmagan bo’xsa ish beruvchiga to’lanadi) ishchi
  Sug’urta to’lovini to’lash Erkin ishga olish tizamida o’rtacha ish xaqining 8,3% Biri kishidan yilliga 1600 vondan bir martaroba
  Ariza berish muddati Mehnat shartnomasi kucha kirgandan so’ng 15 kun mobaynida Mehnat shartnomasi kucha kirgandan so’ng 15 kun mobaynida
  Sug’urtaning tarkibi/ sug’urta bo’yicha to’lash shartlari Uzluksiz 1 yildan ko’p ishlagan va ketayotgan yoki ishjoyni o’zgartirayotgan ishchilarga vihodnoe posobieni yig’ilishi Ish xaqi to’lanmagan holda
  - Maksimum 2 mln von
  Protsedura 1) bir yildanishlagan chet el ishchisi (ish joyi) o’zgarganda, mamlakatdan chiqib ketganda)
  - ariza
  - O’z nomidagi bank kitobchasining nusxasi
  - Agar ishchi bir yildan xamroq bo’lsa ish biruvchuga to’lanadi
  2) Uzluksiz 1 yil ishlagan chet el ishchisi
  Mehnatga va Ishga yollash Vazirligidan tekshiruvchi tomonidan ish haqi to’lanmasligi aniqlaganda
  - sug’urta summasi to’lanishga ariza
  Sug’urta polisi olinmagandagi choralar Chet el ishchilarini ishga olish qonuning 13 st. va 21 st. asosida 5 mln Vonda ortiq bo’lmagan jarima solinadi Chet el ishchilarini ishga olish qonuning 2 st. va 27st. asosida 5 mln Vonda ortiq bo’lmagan jarima solinadi
 • Ishchi ta’minlaydi
  Toifa Qaytish sug’urta Baxtsiz hodisalardan sug’urta
  Sug’urtalash maqsadlari Uyga qaytish sarf xarajatlarinin Baxtsiz hodisa kasallik yoki o’lim yuz birsa
  Sug’urta polisi egasi ishch ishch
  Sug’urtlangan shahs ishch ishch
  Sug’urta vznosini to’lash Mamalakat turiga qarab 400mingdan-600minggacha (bir marta) Jins, yoshi va bo’lgan muddatga bog’liq
  Ariza berish muddati Mehnat shartnomasi kucha kirgandan so’ng 80un mobaynida Mehnat shartnomasi kucha kirgandan so’ng 15 kun mobaynida
  Sug’urta tarkibi Mamlakatdan chiqib ketayotganda to’lanadi (vaqtinchalik qaytishdan tashqari) Ishlab chiqarish bilan bo’g’liq bo’lmagan kasallik, o’lim
  - lateyshi : 30 mln von
  - kasallik : 15 mln von
  Protsedura Mehnatga va Ishga yollash Vazirligidagi ishchilarni ishga olishlar kazining chiqib ketish tasdiqlanganidan so’ng
  - ariza
  - bahk kitobchasi
  - Pasport yoki shaxsiy guvohnomaning nusxasi
  - ariza
  - avariya yuzbersa
  - Meditsina xulosasi
  - o’lim- o’lim ho’jjati
  - Oilasi mavjudligi haqida ma’lumotnoma (o’lim)
  - xaloq bo’lganing oilasi mavjudligi (elchixonada tasdiqlangan)
  - Pasport yoki shaxsiy guvohnomaning nusxasi
  - bahk kitobchasi nusxasi
  Sug’urta polisi olinmagandagi choralar Chet el ishchilarini ishga olish qonuning 13 st. va 21 st. asosida 5 mln Vonda ortiq bo’lmagan jarima solinadi Chet el ishchilarini ishga olish qonuning 23 st. va 28st. asosida 5 mln Vonda ortiq bo’lmagan jarima solinadi