หน้าแรก & > ภาพรวม > แนะนำประเภทงาน > งานเกษตรและการเลี้ยงสัตว์

แนะนำประเภทงาน

งานเกษตรและการเลี้ยงสัตว์(Agriculture and Stockbreeding)


คำจำกัดความ

 • ได่รับผลิตภัณฑ์จากการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์

รายละเอียดงาน

 • lคนงานต่างชาติเพาะปลูกพืช เช่นต้นไม้ทั่วไป
  การเพาะปลูก : เช่น ทำสวน, เพาะเห็ด, ปลูกผลไม้, ปลูกผัก, เพาะเมล็ดต่างๆ
  การเลี้ยงสัตว์ : เช่น เลี้ยงวัว, สุกร, ม้า, ไก่
  การบริการเกี่ยวกับการเกษตร : ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการเกษตร

เวลาทำงาน

 • เวลาทำงานในส่วนของงานเกษตรกรรม สามารถปรับเปลี่ยนได้มากกว่างานอุตสาหกรรม ดังนั้งจึงบอให้ดูตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างที่เซ็น
  เวลาทำงาน : 09:00~18:00(เวลาพัก 1ชั่วโมง)
  ยกเว้น : เวลาทำงานสามารถแตกต่างกันตามประเภทของงานเกษตรได้

เงินเดือน

 • จ่ายให้สูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำตามมาตฐานทั่วไป และ การทำงานนอกเวลา, การทำงานวันหยุด ต่างกันตาม เงื่อนไขของแต่ละบริษัท

อื่นๆ

 • วันจ่ายเงินเดือน, การจัดที่พักและอาหาร กรุณาดูจากเงื่อนไขสัญญาจ้างตามแต่ละบริษัท