หน้าแรก & > ภาพรวม > แนะนำประเภทงาน > งานอุตสาหกรรม

แนะนำประเภทงาน

งานอุตสาหกรรม (Manufacturing Industry)


คำจำกัดความ

  • ผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตถุแปรรูปจากอุตสาหกรรมการเกษตรและประมง

รายละเอียดของงาน

  • คนงานต่างชาติส่วนใหญ่ได้เข้าทำงานใน อุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่ม, ยาสูบ, ไม้และวัตถุดิบจากไม้ กระดาษและวัตถุดิบจากกระดาษ, เคมีภัณฑ์, น้ำมัน, ถ่านหิน, ยาง, พลาสติก, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการ สื่อสาร, อุตสาหกรรมโลหะ, อุตสาหกรรมเรือและชิ้นส่วนยานยนตร์,

เวลาทำงาน

  • ในกรณีของงานอุตสาหกรรม แตกต่างกันตามลักษณะของงาน เวลาทำงาน 09.00-17.00 หรือ ส่วนใหญ่มีเพิ่มการทำงานนอกเวลา 1-3ชั่วโมง,กรุณาดูในตอนเซ็นสัญญาจ้าง

เงินเดือน

  • มีการจ่ายเงินตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง เช่นตามกฎค่าจ้างขั้นต่ำและกฎหมายมาตฐานการจ้างงาน การทำงานนอกเวลา, การทำงานวันหยุด

อื่นๆ

  • วันจ่ายเงินเดือน, การจัดที่พักและอาหาร กรุณาดูจากเงื่อนไขสัญญาจ้างตามแต่ละบริษัท