หน้าแรก & > ภาพรวม > คำแนะนำ ปร ะกัน ทั้ง 4 ใ นระบบ EPS ใน แต่ละประเภท > ประกันอุบัติเหตุ

แนะนำประกันอนุญาติการจ้างงานทั้ง 4 แต่ละประเภท

ประกันอุบัติเหตุ (Casualty Insurance)(คนงานต่างชาติออกค่าใช้จ่าย


กลุ่มที่ทำประกัน

  • กลุ่มที่ทำประกัน ผู้ที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศเกาหลี แบบไม่ใช่ผู้ชำนาญการ(E-9)

ช่วงที่ทำประกัน

  • ภายใน 15 วัน นับจากวันที่สัญญาจ้างงานมีผล

ช่วงที่ทำประกัน

  • ภายใน 15 วัน นับจากวันที่สัญญาจ้างงานมีผล

รายละเอียดการรับประกัน

  • การจ่ายประกันที่ประกาศโดยรัฐมนตรีกระทรวงการจ้างงานและแรงงานเกาหลี ในกรณีที่คนงานต่างชาติเสียชีวิตหรือติดโรค

ขั้นตอนการทำประกัน

  • คนงานต่างชาติเซ็นสัญญาประกันและชำระค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานอบรมการทำงาน (ชำระเงิน 3 ปี ต่อ 1 หนึ่งครั้ง)

ขั้นตอนการจ่ายเงินประกัน

  1. กรณีคนงานต่างชาติเกิดอุบัตติเหตุ(ติดโรค) ลงทะเบียบรับเงินประกันที่บริษัทประกันซัมซุง
  2. กรณีที่เสียชีวิตโดยสาเหตุที่ไม่เกี่ยวกับการทำงาน ลงทะเบียบรับเงินประกันที่บริษัทประกันซัมซุง (ครอบครัวผู้สูญเสียสามารถมารับเองได้)

เอกสารที่ต้องใช้

  • สำเนาเอกสารขอรับเงินประกัน 1 ชุด, สำเนาเอกสารยืนยันตนเอง 1 ชุด, สำเนาสมุดบัญชี 1 ชุด(ชื่อของ ตนเอง, ครอบครัว, ผู้รับมอบอำนาจ, ใบรับรองการสูญเสียสมาชิกในครอบครัว, ใบรับรองการได้รับบาดเจ็บ (เช่นใบรับรองการเสียชีวิตหรือ ใบรับรองการกลายเป็นคนพิการหลังเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาล)