หน้าแรก & > การสนับสนุน > คำแนะนำโครงการการช่วยเหลือ ในการเดินทางกลับประเทศ

แนะนำการช่วยเหลือการเดินทางกลับประเทศ

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี สนับสนุนการกลับประเทศของคนงานที่สิ้นสุดระยะเวลาพำนักและประสบความสำเร็วในการกลับไปยังประเทศของตน


ก่อนกลับประเทศ หลังจากกลับประเทศ
 • นำเสนอโปรแกรม แฮปปี้รีเทริ์น
 • การอบรมการเริ่มต้นธุรกิจสำหรับผู้เดินทางกลับ ประเทศ
 • การแนะนำงานสำหรับผู้เดินทางกลับประเทศ
  • เวปไซต์ รีเทริ์นจ๊อบ (http://eps.hrdkorea.or.kr)
 • แนะนำการของรับเงินประกัน
  • ประกันการเดินทางออกนอกประเทศ,ประกันการเดินทางกลับประเทศ
 • จัดหางานที่เหมาะสมให้ผู้เดินทางกลับประเทศแล้ว
  • การจัดให้พบกันระหว่างบริษัทและคนหางาน
 • การจัดการด้านคอมพิวเตอร์ของ ผู้เดินทางกลับประเทศ
  • การพบกับบริษัท, การจัดการอินเตอร์เน็ตคาเฟ่,การส่งข่าวเกี่ยวกับเกาหลี, การดำเนินการ อบรมภาษาเกาหลีล่วงหน้าในระบบอนุญาติ การจ้างงาน (EPS)