หน้าแรก & > ขั้นตอนการ หางาน > การอบรมเบื้องต้น

การอบรมภาษาเกาหลีก่อนเดินทาง

ผู้ที่เข้ารับการอบรมภาษาเกาหลีก่อนเดินทาง

  • คนงานต่างชาติที่เซ็นสัญญาจ้างกับนายจ้างชาวเกาหลี

ระยะเวลาอบรมภาษาเกาหลีก่อนเดินทาง

  • 45 ชั่วโมง สำหรับคนงานที่ไม่มีเวลาฝึกงาน

เนื้อหาที่อบรม

  • การเรียนภาษาเกาหลี
  • ความเข้าใจในวัฒนธรรมเกาหบี
  • ความเข้าใจในระบบอนุญาติการจ้างงาน (EPS)
  • การอบรมเรื่องความปลอดภัยในที่ทำงานเบื้องต้น
  • การอบรมตามแต่ละประเภทงาน

หน่วยงานอบรมภาษาเกาหลีก่อนเดินทาง

  • การอบรมภาษาเกาหลีก่อนเดินทาง สามารถจัดการได้โดยสถาบันของรัฐตามงบประมาณแห่งชาติ และตามหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบจากรัฐบาล
  • หน่วยงานฝึกอบรมที่อนุมัติโดยกระทรวงแรงงานเกาหลีท่ามกลางองค์กรที่ได้รับการรับรองโดยประเทศผู้ส่งออก