หน้าแรก & > ขั้นตอนการ หางาน > การเซ็นสัญญาจ้าง

การเซ็นสัญญาจ้าง

มาตฐานสัญญาจ้าง

 • เมื่อนายจ้างกับคนงานต่างชาติเซ็นสัญญาจ้าง ใช้มาตฐานสัญญาจ้า
 • รายละเอียดของสัญญาจ้าง
  • ระยะเลาของสัญญาจ้าง
  • ที่ทำงานและรายละเอียดของงาน
  • เวลาทำงาน, เวลาพัก, วันหยุด
  • เงินเดือน, และวิธีการจ่ายเงินเดือน
  • เงื่อนไขการจ้างอย่างอื่นที่กำหนดร่วมกันระหว่างนายจ้างกับคนงานต่างชาติ
 • ระยะเวลาฝึกงานสูงสุด 3 เดือน คนงานอาจได้รับค่าจ้างขั้นต่ำที่หักออกไป 10 % ภายในช่วงที่ฝึกงาน
 • สัญญาจ้างมีผลตั้งแต่วันที่คนงานต่างชาติเดินทางเข้าประเทศเกาหลี

วิธีเซ็นสัญญาจ้าง

 • สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลีจะส่งสัญญาจ้างของคนงานที่ถูกนายจ้างเกาหลีเลือกมายัง หน่วยงานส่งออก
 • หน่วยงานส่งออกอธิบายรายละเอียดของสัญญาจ้างให้กับคนงาน และยืนยันการเซ็นสัญญาแล้วส่งให้กับ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี

ข้อควรระวังในการเซ็นสัญญาจ้าง

 • ถ้าการเซ็นสัญญาถูกยกเลิกโดยคนงานต่างชาติการลงทะเบียนหางานจะจำกัดไว้1 ปี
 • ถ้าคนงานต่างชาติไม่พอใจในรายละเอียดของสัญญาจ้าง ผู้หางานสามารถปฏิเสธการเซ็นสัญญาได้ เพียงแค่ 1 ครั้ง และถ้าปฏิเสธในครั้งที่ 2 การลงทะเบียนหางานจะถูกจำกัดไว้ 1 ปี