หน้าแรก & > ขั้นตอนการ หางาน > การลงทะเบียนหางาน

การลงทะเบียนหางาน

คุณสมบัติในการลงทะเบียนหางาน

 • อายุ18-40ปี
 • เป็นผู้ที่สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี
 • เป็นผู้ที่เหมาะสมต่อการตรวจสุขภาพโดยรัฐบาลเกาหลี
 • เป็นผู้ทีไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกเนรเทศออกจากเกาหลี
 • * ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนหางานต้องทำหนังสือเดินทางก่อนที่จะมาลงทะเบียน

วิธีลงทะเบียนหางาน

 • ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนหางานและเอกสารที่จำเป็นภายในระยะเวลาของการสอบภาษาเกาหลีผ่าน (2ปี)

ระยะเวบาการลงทะเบียนหางาน

 • ให้ส่งใบลงทะเบียนและ เอกสารที่หน่วยงานที่ส่งออกภายในระยะเวลาที่สอบผ่าน (2ปี)
  ※ ถ้าระยะเวลาที่สอบผ่าน(2ปี) หมดอายุลง ให้สมัครสอบภาษาเกาหลีและต้องสอบผ่าน

ระยะเวลาลงทะเบียนหางาน : 1ปี นับจากวันที่อนุมั

 • ※ แต่สำหรับผู้ที่สอบผ่านที่ลงทะเบียนในเวลาที่กำหนดหลังจาก 1 ปีแล้วไม่ได้รับการจ้าง และหมดอายุลงทะเบียน สามารถมาลงทะเบียนอีกครั้งได้

ข้อควรระวัง

 • ในระบบEPS นายจ้างจะคัดเกลือกคนงานที่ต้องการจากรายชื่อคนหางาน ดังนั้นแม้ว่าจะลงทะเบียนคนหางาน ก็ไม่ได้รับรองว่าจะได้เข้าทำงานในเกาหลี 100 %