หน้าแรก & > ขั้นตอนการ หางาน > การสอบความสามารถภาษาเกาหลี

การสอบความสามารถภาษาเกาหลี

คุณสมบัติผู้สมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลี

 • อายุตั้งแต่ 18-39 ปี
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ไม่เคยมีประวัติการถูกเนรเทศออกจากสาธารณรัฐเกาหลี
 • ไม่เป็นผู้ถูกสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
 • ผู้ที่มีเงื่อนไงเหมาะสมตามการตัดสินของทั้งสองประเทศ

การดำเนินการสอบความสามารถภาษาเกาหลี

 • การดำเนินการของแต่ละประเทศพิจารณาตามรายชื่อคนหางานและการคาดการณ์รายชื่อในเวลานั้น
 • กำหนดแผนการและรายละเอียดที่ประชาสัมพันธ์อย่างดี

คำถามของข้อสอบความสามารถภาษาเกาหลี

 • การฟัง 25 ข้อ, การอ่าน 25 ข้อ รวม 50 ข้อ(เวลาสอบ 70 นาที)
 • หนังสือตัวอย่างข้อสอบความสามารถภาษาเกาหลี : ดาวน์โหลดได้ที่ (http://eps.hrdkorea.or.kr)

การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี

 • วิธีประกาศ
  • หลังจากสอบแล้วจะประกาศผู้สอบผ่านในเวปไซต์ตามวันที่ได้กำหนดไว้
   ※ เวปไซต์ : http://eps.hrdkorea.or.kr, http://epstopik.hrdkorea.or.kr
  • ประกาศในหน่วยงานที่ส่งออก
 • เกณฑ์การผ่านสอบ : ผู้ที่ได้คะแนนตั้งแต่ 80คะแนนขึ้นไป (คะแนนเต็มเต็ม 200 คะแนน)เรียงตามลำดับคะแนนผู้สอบได้สูงสุด
 • เงื่อนไขระยะเวลาการสอบผ่าน : ผลการสอบใช้ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผลสอบไปจนถึง 2 ปี

อื่นๆ

 • แม้จะสอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี แต่มีคุณสมบัติเพียงแค่สามารถลงทะเบียนรายชื่อคนหางาน ได้เท่านั้น ซึ่งไม่ได้เป็นการรับรองว่าจะได้เข้าทำงานในเกาหลี
 • ※ อ้างจาก(สรุปขั้นตอนการจ้าง)
 1. สอบผ่าน
 2. ลงทะเบียนคนหางาน
 3. จัดทำรายชื่อคนหางานและ
 4. การแนะนำให้กับคนงาน(ไม่กำหนด
 5. การจ้างงาน