Гэр

Ажиллах хүч татах системийн талаарх танилцуулга

Дотоодоосоо ажиллах хүч олж чадахгүй байгаа үйлдвэрүүдэд хууль ёсных нь дагуу гадаад ажилчин авч ажиллуулаханд зөвшөөрөл өгдөг тогтолцоо(гадаад ажилчин татах, хяналтыг засгийн газраас тавьдаг)


- Дотоодын иргэдийг ажиллуулах боломжийг баталгаажуулангаа гадаад ажиллах хүчин ажилуулах

  • Солонгосын зах зээлийн нөхцөл байдал, дотоодын иргэдийнхээ хөдөлмөрийн зах зээл зэрэг ажиллах хүчний эрэлт нийлүүлэлт байр байдал дээр тулгуулан жил болгоны ажилла хүч татах квотны хэмжээг тогтоодог
  • 300-аас цөөнгүй жижиг дунд үйлдвэр болоод загас ан агнуур, барилгын салбарын ажиллах хүч дутмаг байгаа салбаруудад гадаад ажилчин авч ажиллуулахыг зөвшөөрдөг

Брокрууд болон визний гадаад ажилчид сонгох, татах үйл явцыг шударга байдал

  • Хоёр талын засгийн газрын хооронд MOU байгуулан, гадаад ажилчин сонгох, татах ажлыг хариуцдаг/ хөдөлмөрийн бирж , солонгосын аж үйлдвэр хүний нөөцийн хэрэг эрхлэх газар/

Ажил олгогч өөрийн шаардлагад нийцүүлж сонгох боломжтой

  • Чадвар, солонгос хэлний түвшин зэргийг хангасан зэргээр нь сонгох боломжтой

Гадаад ажилчдын наад захын хүний эрхийн баталгаа


>Хөдөлмөрийн хууль, цалингийн доод хэмжээний хууль тогтоомж, үйлдвэрийн аюулгүй байдын хууль зэрэг солонгос иргэнтэй эн тэнцүү эрх эдлэх эрхтэй.