Гэр > Ажилд орох анкет бөглөх дэс дараалал > Ажил хайгчаар бүртгүүлэх дараалал

EPS-ийн солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалт

EPS-TOPIK буюу солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалтанд бүртгүүлэх эрх бүхий хүн

 • 18наснаас дээш 39нас хүртлэх
 • Ямар нэгэн гэмт хэрэгт урьд өмнө холбогдож байгаагүй
 • БНСУ-д урьд өмнө хууль бусаар орогнож байгаагүй
 • Өөрийн орноос гарах хоригт ороогүй
 • Гадаад орноос ял шийтгэл сонсож байгаагүй

EPS-TOPIK буюу солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалтыг явуула�

 • Улс орон бүрээр хөдөлмөрийн биржид байршиж байгаа ажил хайгчид болон, цаг хугацааны байдлыг харгалзан үзсэний үндсэн дээр
 • Урьдчилан мэдээллийн хэрэгсэлээр цацах

EPS-TOPIK буюу СХТТШ-н материа

 • Сонсохын 25 асуулт, унших 25 хэсэг нийт 50хэсгээс бүрдэнэ./Шалгалтын хугацаа 70минут/
 • - СХТТШ-н материал : Download Link (http://eps.hrdkorea.or.kr)

СХТТШ-д тэнцэгчидийг мэдээлэх

 • Мэдээлэх арга барил
  • Шалгалт явагдаж дууссаны дараа заасан өдөртөө сайтан дээр мэдээлнэ
   ※ Home page хаяг : http://eps.hrdkorea.or.kr, http://epstopik.hrdkorea.or.kr
  • Тухайн орны ГАХИТ-ны мэдээллийн хэсгээр цацагдана
 • Тэнцэгчдийн түвшин : 80онооноос дээш/200 оноо хүртэлх/

Бусад анхаарах зүйлс

 • СХТТШ-нд тэнцэн хөдөлмөрийн биржид байршсан хэдий ч солонгос уруу 100 ажилд орчихно гэсэн баталгаа байхгүй.
 • ※ Хавсралт
 1. СХТТШ-д тэнцэ�
 2. Ажилд орох анкет бөглөх
 3. Нэр хөдөлмөрийн бирж дээр байрши�
 4. Ажилчин ажилд зуучилах (Random)
 5. Ажилд оро�