หน้าแรก > หน้าของฉัน > ลงชื่อเข้าใช้

ลงชื่อเข้าใช้

เลือกการตรวจสอบเอกลักษณ์บุคคล*
หมายเลขสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี + หมายเลขหนังสือเดินทางหรือหมายเลขบัตรประชาชน
วันเดือนปีเกิด + หมายเลขหนังสือเดินทางหรือหมายเลขบัตรประชาชน

※ 1.หมายเลขสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี : หมายเลข 16 หลักจากการสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี (เช่น 0012011P20000001)

  2.หมายเลขหนังสือเดินทางหรือหมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขนี้คือหมายเลขที่ถูกเขียนไว้ในใบสมัครสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี