My page

หน้าแรก > หน้าของฉัน > ลงชื่อเข้าใช้

ลงชื่อเข้าใช้

ลงชื่อเข้าใช้

เลือกการตรวจสอบเอกลักษณ์บุคคล *
  • ※ 1.หมายเลขสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี : หมายเลข 16 หลักจากการสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี (เช่น 0012011P20000001)
  • 2.หมายเลขหนังสือเดินทางหรือหมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขนี้คือหมายเลขที่ถูกเขียนไว้ในใบสมัครสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี