My page

ទំព័រដើម > ទំព័រខ្ញុំ > ចុះឈ្មោះ

ចុះឈ្មោះ

ចុះឈ្មោះ

សូមជ្រើសរើសការសំគាល់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន *
  • ※ 1.អត្តលេខ EPS-TOPIK : លេខសម្ងាត់១៦ខ្ទង់ និង លេខក្រដាសលទ្ធផលនឹងមាននៅពេលលទ្ធផល EPS-TOPIKត្រូវបានប្រកាសផ្សាយ
  • 2.លេខលិខិតឆ្លងដែន ឬ លេខអត្តសញ្ញណប័ណ្ណ : លេខទាំងនេះគឺជាលេខដែលបានសរសេរនៅក្នុងពាក្យសុំប្រលងEPS-TOPIK