Home > Tóm tắt > Giới thiệu về chương trình EPS

Tóm tắt

Giới thiệu về chương trình EPS EPS

Chế độ cho phép các doanh nghiệp thiếu nhân lực trong nước có thể tuyển dụng lao động nước ngoài một các hợp pháp (Việc giới thiệu, quản lý lao động nước ngoài do Chính phủ hoặc các cơ quan quản lý).

Vừa bảo đảm cơ hội việc làm trong nước vừa tận dụng nguồn nhân lực nước ngoài.

  • Căn cứ vào xu hướng cung – cầu của nguồn nhân lực như thị trường lao động trong nước, triển vọng kinh tế của Hàn Quốc để quyết định quy mô tuyển dụng lao động nước ngoài hàng năm một cách hợp lý.
  • Cho phép các ngành sản xuất vừa và nhỏ có ít hơn 300 lao động thường xuyên và các ngành thiếu nhân lực như nông nghiệp và chăn nuôi, ngư nghiệp, xây dựng…tuyển dụng thêm lao động nước ngoài.

Minh bạch hóa các thủ tục giới thiệu, tuyển chọn lao động nước ngoài và phòng chống hiện tượng phát sinh chi phí trong quá trình phái cử

  • Chính phủ hai nước đã kí kết Bản ghi nhớ và các cơ quan nhà nước sẽ đảm nhận việc giới thiệu, tuyển chọn lao động ngoài nước (Trung tâm hỗ trợ tuyển dụng, Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc).

Tuyển chọn những người có trình độ đáp ứng được nhu cầu của nhà tuyển dụng.

  • Tuyển chọn những người có đủ điều kiện như kĩ năng tay nghề, khả năng tiếng Hàn…

Bảo đảm quyền lợi cơ bản của người lao động nước ngoài

Áp dụng các Luật lao động liên quan như Luật lao động tiêu chuẩn, Luật mức lương tối thiểu, Luật an toàn và sức khỏe nghề nghiệp với lao động nước ngoài một cách bình đẳng như lao động trong nước.